Diagnoza psychologiczna

Diagnoza psychologiczna:

Jeśli chcesz poznać potencjał swojego dziecka lub przejawia ono któryś z niepokojących objawów:

•    trudności w nauce szkolnej
•    kłopoty w opanowaniu umiejętności czytania lub/i pisania
•    liczne błędy ortograficzne lub stylistyczne w pracach pisemnych
•    trudności w uczeniu się matematyki
•    obniżoną motywację do nauki
•    problemy w relacjach rówieśniczych
•    kłopoty w radzeniu sobie z emocjami
•    niechciane zachowania

umów się na konsultację ze specjalistą. W naszym Ośrodku prowadzimy m. in.:

•    ocenę funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach rozwoju
•    diagnozę gotowości szkolnej
•    ocenę poziomu kluczowych wiadomości i umiejętności szkolnych na różnych poziomach edukacji
•    diagnozę specyficznych trudności w uczeniu się, jak: dysleksja, dysgrafia, dysortografia czy dyskalkulia

Po badaniach opracowujemy na życzenie klienta pisemną opinię.