Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

Trwa rekrutacja dzieci na bezpłatne zajęcia terapeutyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Prowadzą je doświadczeni w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci integracji sensorycznej oraz rehabilitanci.

TRWA NABÓR 2019

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PCST junior oferuje bezpłatne zajęcia terapeutyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Prowadzą je doświadczeni w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz terapeuci integracji sensorycznej, oraz rehabilitanci. 

Zajęcia skierowane są do dzieci o nieprawidłowym rozwoju, w tym między innymi z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem psychoruchowym, niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną, ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, komunikowania się, zaburzeniami neurorozwojowymi.

Dla każdego dziecka opracowywana jest wielospecjalistyczna diagnoza oraz indywidulany program wspomagania dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajecia prowadzone są od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do czasu podjęcia nauki w szkole. 

Oferujemy kompleksową terapię w fomie zajęć indywidualnych lub w małych grupach, a ponadto instruktaż, konsultacje i profesjonalne wsparcie dla rodzin.

Ważne! Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawidłowościach rozwoju u ich dziecka. Czy dziecko ma kilka miesięcy, czy kilka lat, to jak najszybsze wsparcie jest szansą na najbardziej optymalny rozwój.

Podstawą do korzystania z zajęć jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie te wydawane są przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko opinii o potrzebie kształcenia specjalnego czy też uczęszczanie do przedszkola nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania. 

Zapraszamy na bezpłatną konsultację! Prowadzenie: Justyna Kułak, psycholog.