Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

*** KOMUNIKAT: COVID-19 *** W związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna PCST oferuje bezpłatne zajęcia terapeutyczne z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i jego rodziny. Prowadzą je doświadczeni w pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju specjaliści: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi oraz terapeuci integracji sensorycznej, oraz rehabilitanci. 

Zajęcia skierowane są do dzieci o nieprawidłowym rozwoju, w tym między innymi z niepełnosprawnością intelektualną, sensoryczną, ruchową, zaburzeniami ze spektrum autyzmu, komunikowania się, zaburzeniami neurorozwojowymi.

Dla każdego dziecka opracowywana jest wielospecjalistyczna diagnoza oraz indywidulany program wspomagania dostosowany do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajecia prowadzone są od momentu wykrycia niepełnosprawności, aż do czasu podjęcia nauki w szkole. 

Oferujemy kompleksową terapię w fomie zajęć indywidualnych lub w małych grupach, a ponadto instruktaż, konsultacje i profesjonalne wsparcie dla rodzin.

Ważne! Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawidłowościach rozwoju u ich dziecka. Czy dziecko ma kilka miesięcy, czy kilka lat, to jak najszybsze wsparcie jest szansą na najbardziej optymalny rozwój.

Podstawą do korzystania z zajęć jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinie te wydawane są przez publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko opinii o potrzebie kształcenia specjalnego czy też uczęszczanie do przedszkola nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania. 

Zapraszamy na bezpłatną konsultację! Prowadzenie: Justyna Kułak, psycholog (tel. 508 004 100).