Kiedy dzieci słuchają

Wychowanie oparte na metodzie aktywnego słuchania i skutecznego dyscyplinowania Adele Faber i Elanie Mazlish sprawdza się w praktyce.

Kiedy dzieci słuchają

Wychowanie oparte na metodzie aktywnego słuchania i skutecznego dyscyplinowania Adele Faber i Elanie Mazlish sprawdza się w praktyce. Specjaliści Juniora podczas warsztatów starają się przybliżyć umiejętność: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Warsztaty prowadzone przez Specjalistów Juniora pomagają nauczyć się m.in.: jak radzić sobie z uczuciami, które przeszkadzają w wychowywaniu, jakie są sposoby zachęcania dzieci do współpracy, jakie są pułapki stosowania kar, jak można wspólnie rozwiązywać problemy.

Przy wsparciu psychologów można opanować skuteczną technikę dialogu z dziećmi (odkrywać, co mówić i kiedy to mówić) w domu i szkole. Dzięki dobremu wzajemnemu porozumie­waniu się dzieci mają szanse stać się kochającymi i twórczymi osobami w do­rosłym życiu.

 

PRZYKŁADOWE ZAJĘCIA

Ćwiczenie w zrozumieniu prawidłowości, że dzieci potrzebują potwierdzenia swoich uczuć w domu i w szkole

D Z I E C K O : Z powodu kilku głupich błędów dostałem tak mało punktów!

D O R O S Ł Y : Nie martw się. Następnym razem pójdzie ci lepiej.

Zamiast udzielać takiej odpowiedzi:

1. Określ uczucia dziecka.

„Zdaje się, że jesteś bardzo rozczarowany. Rzeczywiście można się zmartwić, jeśli zna się odpowiedzi i traci się punkty przez głupie błędy”.

2. Potwierdź uczucia dziecka pomrukiem albo słowem.

„Och” albo „Mhm” albo „Rozumiem”.

3. Daj dziecku w fantazji to, czego nie może mieć naprawdę.

„Czy nie byłoby wspaniale, gdybyś miał zaczarowany ołówek, który przestawałby pisać w momencie, kiedy miałbyś popełnić błąd?”

4. Zaakceptuj uczucia dziecka, nawet jeśli nie możesz zaakceptować niewłaściwego zachowania.

„Tak się złościsz z powodu tej oceny, że walisz nogą w biurko! Nie mogę na to pozwalać! Ale możesz mi powiedzieć, co cię tak martwi. Albo narysować”.